Jadwalka Salaada 2015

Hadaad u baahantahay jadwalka sanadka oo daabacan soo booqo Maktabada Markazka.

[pdf  http://hki-islamkeskus.fi/soomaali/wp-content/uploads/2010/05/Prayer-2015-Landscape-HIK-1.pdf 590 450]